Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca to państwowa instytucja kultury, której podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Instytut prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, stanowi zaplecze eksperckie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Instytut był organizatorem I Kongresu Tańca, który odbył się w 2011 roku oraz II Kongresu Tańca, który odbył się w 2020 roku.

Więcej: 
www.nimit.pl
www.muzeumslaskie.pl

Ogranizator

Finansowanie

Partner wydarzenia

Patronat honorowy


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję