Program III Kongresu Tańca powstawał etapami. Zaczęliśmy od badania ankietowego, w którym środowisko tańca mogło zasygnalizować najbardziej istotne dla niego tematy, a wyniki badania zostały opracowane przez agencję badawczą. Aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby środowiska zwiększyliśmy liczbę planowanych paneli z 6 do 8.

Następnie zwróciliśmy się do środowiska tańca z prośbą o wybór reprezentatów i reprezentantek do zasiadania w panelach. Poszczególne organizacje, grupy zawodowe i instytucje wskazały osoby, które będą je reprezentować na Kongresie. Aby środowisko niezrzeszonych artystów i artystek mogło oddać swój głos, w listopadzie 2022r. został przeprowadzony otwarty nabór kandydatek i kadydatów na panelistów i panelistki (więcej informacji tutaj).

W grudniu 2022 r. rozpoczęły się prace nad poszczególnymi panelami. Do połowy stycznia 2023r. 8 grup ekspertów i ekspertek (każda licząca do 6 osób), wykorzystując swoją wiedzę, potrzeby środowiska, a także udostępniony raport z badania ankietowego, opracowały poniższy program III Kongresu Tańca. 

Rejestracja online na III Kongres Tańca została zamknięta z powodu wyczerpania liczby miejsc. W przypadku zwolnienia się miejsc, możliwe będzie zarejestrowanie swojego uczestnictwa na miejscu, w Muzeum Śląskim. 19 marca, niedziela – I dzień

 • 8:00 - 9:30

  Rejestracja

 • 9:30 - 10:30

  Oficjalne otwarcie III Kongresu Tańca

  Lech Dzierżanowski - p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
  Karol Urbański - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca
  Krzysztof Pastor - przewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
 • 10:30 - 12:30

  Panel 1: EDUKACJA ZAWODOWA

  Panel dotyczy kompetencji zawodowych absolwenta ogólnokształcącej szkoły baletowej. Zwrócimy uwagę na odbiór poziomu kształcenia baletowego przez potencjalnych pracodawców (teatry) i zaproponujemy wprowadzenie do programu edukacji nowych przedmiotów tanecznych, a także profili kształcenia artystycznego na podstawie predyspozycji ucznia. Omówimy temat szkolnictwa wyższego, dzięki któremu absolwent zyskuje kompetencje do pracy artystycznej, pedagogicznej, tancerza-terapeuty, instruktora, trenera, a także rolę i możliwości przekwalifikowania zawodowego.


  Paneliści i panelistki:
  1. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz - ekspertka reprezentująca szkolnictwo wyższe
  2. Elżbieta Mendakiewicz - ekspertka reprezentująca szkoły baletowe
  3. Agnieszka Hejduk-Domańska - ekspertka reprezentująca Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN
  4. dr Jacek Jekiel - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
  5. dr Magdalena Malska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
  6. Ewa Warchoł - ekspertka wybrana przez NIMiT

 • 12:30 - 13:00

  Przerwa kawowa

 • 13:00 - 15:00

  Panel 2: KWESTIE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAWODU

  Wiodącym tematem będzie wpływ proponowanej Ustawy o artystach zawodowych na warunki wykonywania zawodu artysty tańca. Przedstawimy stanowisko reprezentowanych przez nas organizacji wobec wprowadzanych rozwiązań. Poruszymy tematykę warunków zatrudnienia artystów sztuki tańca. Porozmawiamy o wzmacnianiu prestiżu zawodu oraz potrzebnym artystom tańca wsparciu. Omówimy rozwiązania realizowane przez NIMiT  oraz przedstawimy projekt „dobrych praktyk” w instytucjach zatrudniających artystów tańca. 


  Paneliści i panelistki:
  1. Kaya Kołodziejczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  2. dr Monika Myśliwiec - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
  3. dr Artur Szklener - ekspert wybrany przez NIMiT
  4. Marta Wołowiec - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
  5. prof. dr hab. Ewa Wycichowska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
  6. Antonina Ziąbska - ekspertka reprezentująca NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy (OZZAT) 
 • 15:00 - 16:00

  Przerwa obiadowa

 • 16:00 - 18:00

  Panel 3: INFRASTRUKTURA

  W panelu przedstawimy zapotrzebowanie na budowę nowej infrastruktury dedykowanej dla tańca oraz dodatkowych sal dla istniejących teatrów operowych i muzycznych. Omówimy też działalność programu MKiDN Przestrzenie Sztuki oraz bułgarskiego centrum Toplocentrala. Poruszymy również zagadnienia związane z przemodelowaniem strukturalno-finansowym w teatrachPodkreślimy istniejące już dobre praktyki równoprawnego traktowania tańca z innymi dziedzinami sztuki scenicznej w zakresie budżetowania i planowania repertuaru.


  Paneliści i panelistki:
  1. Robert Bondara - ekspert wyłoniony w otwartym naborze
  2. Renata Borowska-Juszczyńska - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
  3. Vesselin Dimov - zagraniczny ekspert 
  4. dr Aleksandra Kleinrok - ekspertka wybrana przez NIMiT
   1. dr Grzegorz Pańtak - ekspert reprezentujący operatorów Przestrzeni Sztuki
   2. Jacek Przybyłowicz  - ekspert zewnętrzny
  5. 20:00 -

   Wydarzenie towarzyszące: Spektakl pt. BESTIE - partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

   Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

  20 marca, poniedziałek – II dzień

  • 9:00 - 10:00

   Rejestracja

  • 10:00 - 12:00

   Panel 4: RELACJE W ŚRODOWISKU TAŃCA

   Podczas panelu omówimy niewłaściwe i niepożądane zjawiska zachodzące w środowisku tańca, zachowania o charakterze przemocowym (w tym mobbing), ich wpływ na obszar artystyczno-zawodowy oraz na kondycję psychiczną ludzi tańca, zarówno w działalności instytucjonalnej jak i freelancerskiej. Następnie przedstawimy pozytywne praktyki: działania o charakterze integracyjnym oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy, współtworzące kapitał społeczny. 

   Paneliści i panelistki:

   1. dr Małgorzata Chmurzyńska - ekspertka wybrana przez NIMiT
   2. Alicja Czyczel - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
   3. Ryszard Kalinowski - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
    1. Marek Ludwisiak - ekspert reprezentujący Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy (OZZAT) 
    2. Małgorzata Matuszewska - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
    3. Karolina Sikorska-Bednarczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej
   4. 12:00 - 12:30

    Przerwa kawowa

   5. 12:30 - 14:30

    Panel 5: DOSTĘPNOŚĆ

    O dostępności i różnorodności powiedziano już wiele. My - osoby samorzecznicze i eksperckie - chcemy omówić: HISTORIĘ TAŃCA, w której było miejsce na aktywny udział różnych osób; JĘZYK, w którym więcej jest wykluczeń niż równości; POSTAWY, dyskryminujące i takie, które są dobrymi praktykami; NARZĘDZIA, z architekturą i technologiami włącznie, które pozwolą tworzyć dostępność. Panel zakończymy kontraktem, w którym wskażemy, co można zrobić dziś, by jutro w tańcu było naprawdę dla wszystkich. 

    Paneliści i panelistki:

    1. Jarosław Bogucki - ekspert reprezentujący Fundację Integracja
    2. Tatiana Cholewa - ekspertka reprezentująca program Taniec i Niepełnosprawność
    3. Maciej Seniw - ekspert wybrany przez NIMiT
    4. Justyna Wielgus - ekspertka reprezentująca Teatr 21
    5. Katarzyna Żeglicka - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
    6. Anna Żórawska - ekspertka reprezentująca Fundację Kultury bez Barier
   6. 14:30 - 15:30

    Przerwa obiadowa

   7. 15:30 - 17:30

    Panel 6: UPOWSZECHNIANIE TAŃCA

    Taniec przenika do życia społecznego na wielu płaszczyznach jako sztuka, rozrywka, nauka, profilaktyka zdrowia, medium komunikacji i edukacji. Jego upowszechnianie to zwiększanie popularności i dostępności dla wszystkich. Ważne jest wprowadzenie wielowymiarowej edukacji tanecznej oraz utworzenia przekazów informacyjnych o tańcu skierowanych do różnych grup odbiorców.  Powinna być to część wypracowanego, złożonego systemu upowszechniania tańca rozwijanego we współpracy z instytucjami na wszystkich szczeblach. 

    Paneliści i panelistki:

    1. Karolina Bilska - ekspertka wybrana przez NIMiT
    2. Adam Kamiński - ekspert wyłoniony w otwartym naborze
    3. Jan Łosakiewicz - ekspert reprezentujący Polską Sekcję CIOFF
    4. dr Jacek Łumiński - ekspert reprezentujący operatorów Przestrzeni Sztuki
     1. Katarzyna Nowak - ekspertka reprezentująca Forum Muzyki Tradycyjnej
     2. dr Paulina Wycichowska - ekspertka reprezentująca akademie wychowania fizycznego
    5. 20:00 -

     Wydarzenie towarzyszące: Potańcówka - partnerem wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

     Starochorzowski Dom Kultury

    21 marca, wtorek– III dzień

    • 9:00 - 10:00

     Rejestracja

    • 10:00 - 12:00

     Panel 7: BUDOWANIE PUBLICZNOŚCI I PROMOCJA

     W ramach panelu skupimy się na zagadnieniu badania i budowania publiczności tańca w Polsce. Pochylimy się nad strategiami, narzędziami i środkami, którymi dysponują osoby zajmujące się edukacją. Zastanowimy się nad badaniami akademickimi, marketingiem, promocją, krytyką, kuratorowaniem czy programowaniem, tak by wspierały one rozwój praktyk artystycznych, poszerzały grono odbiorców tańca i powodowały wzrost znaczenia tej dziedziny sztuki w kulturze współczesnej w Polsce. 


     Paneliści i panelistki:
     1. dr Juliusz Grzybowski - ekspert reprezentujący Polskie Forum Choreologiczne
     2. Natalia Gorzelańczyk - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
      1. Anna Królica - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
      2. dr Katarzyna Słoboda - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca 
      3. Anna Włodarczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

     3. 12:00 - 13:00

      Przerwa obiadowa

     4. 13:00 - 15:00

      Panel 8: FINANSOWANIE

      W panelu przedstawimy zarówno perspektywę instytucjonalną, jak i pozainstytucjonalną. Zaproponujemy wprowadzenie systemowych usprawnień w polityce grantowej oraz poddamy analizie zagadnienia związane z finansowaniem tańca. Podkreślimy rolę wsparcia rozwoju zawodu producenta i producentki tańca. Zaprezentujemy dobre praktyki w systemach finansowania (polskie i zagraniczne) ze środków publicznych i prywatnych oraz omówimy potrzebę publicznej ewaluacji programów i możliwości współpracy międzysektorowej. 
      .  


      Paneliści i panelistki:
      1. Assis Carreiro - ekspertka zagraniczna
      2. Karolina Dziełak-Żakowska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
      3. Sonia Nieśpiałowska - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
      4. dr Grzegorz Pańtak - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
      5. Karolina Wycisk - ekspertka reprezentująca nieformalną grupę producentek i producentów sztuk performatywnych 
      6. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. - ekspert wybrany przez NIMiT

     5. 15:00 - 16:00

      Podsumowanie III Kongresu Tańca

      Karol Urbański - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca
     Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję