Otwarty nabór na panelistów(- ki) III Kongresu Tańca prowadzony był w dniach 7-20.11.2022 r. W każdym panelu zasiądą 4 osoby wyłonione przez poszczególne instytucje / organizacje / grupy zawodowe, 1 osoba wyłoniona w ramach otwartego naboru oraz 1 reprezentująca Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

W ramach naboru zostały przesłane łącznie 254 zgłoszenia! 14 z nich odrzucono z przyczyn formalnych. Do poszczególnych paneli przesłano od 10 do 70 zgłoszeń.

Poniżej prezentujemy listę panelistów i panelistek, których nazwiska pojawiły się w największej liczbie poprawnie wypełnionych zgłoszeń oraz które mogły i zgodziły się wziąć udział w III Kongresie Tańca!

  • Panel: Edukacja zawodowa – dr Magdalena Malska
  • Panel: Wykonywanie zawodu – prof. dr hab. Ewa Wycichowska
  • Panel: Finansowanie – Karolina Dziełak-Żakowska
  • Panel: Infrastruktura – Robert Bondara
  • Panel: Dostępność – Katarzyna Żeglicka
  • Panel: Relacje – Alicja Czyczel
  • Panel: Upowszechnianie tańca – Adam Kamiński
  • Panel: Budowanie Publiczności i promocja – Natalia Gorzelańczyk

Wszystkim wyłonionym w naborze osobom gratulujemy. Dziękujemy też wszystkim osobom, które oddały swój głos!

Więcej informacji nt. naboru

Regulamin naboru

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję